Βιογραφικό | Πολιτικός Μηχανικός 
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης
Επώνυμο – Όνομα
Λινάκης Α. Αντώνιος
Ημερομηνία Γέννησης
08-09-1978
Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
08-09-2004 ~ 08-09-2005
1999-2001
Bensons LTD Dartford, Kent, UK
Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος στατικών υπολογισμών κτιρίων
Ιούλιος 2001 – Δεκέμ. 2004
Αρματεχνική ΑΤΕΒΕ Ίλιον, Αθήνα
Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος στατικών υπολογισμών κτιρίων
2001-2002
University of Greenwich
Dartford, Kent, UK
Technical Administration and Lab support
Διαχείριση Ηλεκτρονικών συστημάτων.
Υποστήριξη φοιτητών στο εργαστήριο Η/Υ Unix Administration and security.
Ιούλιος 2002 – Σήμερα
Tεχνικό – Μελετητικό γραφείο. Ίλιον, Αθήνα
Πολιτικός Μηχανικός
Συμβουλευτικό Στέλεχος
Ιούλιος 2002 – Ιούλιος 2003
Intered Περιστέρι, Αθήνα
Καθηγητής Πληροφορικής
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: Office suite, Photoshop, Corel Draw, Quark Express, Linux, PHP, PostGreSQL, MySQL, AutoCAD, ArchCAD.
Μάρτιος 2003 – Αυγ. 2004
ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Α. Αθήνα
Καθηγητής Πληροφορικής
Εκπαίδευση προσωπικού σε διαχείριση Συστημάτων LINUX, Βάσεις Δεδομένων, PostGreSQL, κατασκευή ιστοσελίδων με χρήση HTML και PHP
Άυγ. 2003 – Άυγ. 2004
Intered Πετρούπολη, Αθήνα
Καθηγητής Πληροφορικής
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: Office suite, Photoshop, Corel Draw, Quark Express, Linux, PHP, PostGreSQL, MySQL, AutoCAD, ArchCAD.
Σεπτέμβ. 2005 – Ιούν. 2007
Win.Net Ίλιον, Αθήνα
Καθηγητής Πληροφορικής
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: Office suite, Photoshop, Corel Draw, Quark Express, Linux, PHP, PostGreSQL, MySQL, AutoCAD, ArchCAD.
Β΄ εξάμηνο 2005
ΙΕΚ Περιστέρι
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: AutoCAD, ArchCAD
Νοέμβριος 2007 - Ιούνιος 2011
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Ίλιον
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: Windows, Word, Excel, Internet
Οκτώβριος 2009 - Ιούνιος 2011
ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ, Αθήνα
Διδασκαλία στα ακόλουθα θέματα: AutoCAD, ArchCAD, HTML, PHP, MySQL
Δεκέμβριος 2014 - Σήμερα
Εισηγητής ΛΑΕΚ με κωδικό 54415
1994
Αποφοίτηση 1ο Γενικό Λύκειο, Ίλιον, Αθήνα
2000
Πιστοποίηση διαχείρισης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Unix και ασφαλείας αυτών. London, UK
2002
Αποφοίτηση The University of Greenwich (Msc Civil Engineer), London, UK
2003
Πιστοποίηση εξεταστή ECDL Α.Π. Τ067802, Αθήνα
2004
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας – Αγγλικά – Γ2 – Άριστη γνώση. Α.Π. ΚΒ/135082/26-11-04, Αθήνα
2004
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Α.Μ. 100616, Αθήνα
2004
Χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων Αγγλικής. Α.Π. 54632/Δ5, Αθήνα
2005
Πιστοποιητικό ECDL, Αθήνα
2006
Σεμινάριο στο Τ.Ε.Ι Λαμίας με θέμα "Δίκτυα", Αθήνα
2012
Σεμινάριο με θέμα "Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών", Αθήνα

Αγγλικά
Άριστα
Γερμανικά
Τεχνικούς Όρους
Γαλλικά
Βασικές Γνώσεις
 • C
 • C++
 • Basic
 • Fortran
 • Cobol
 • Pascal
 • TCL/TK
 • Bash Scripting
 • PERL
 • PHP
 • HTML
 • XHTML
 • LISP
 • MySQL
 • PostGreSQL
 • Windows 98/ME/NT/2000/.NET/Vista/Seven
 • Linux
 • BSD
 • Solaris
 • Symbian
 • Ios
 • Android
 • AutoCAD
 • ArchCAD
 • Photoshop
 • Corel Draw
 • Quark Express
 • Office Suite
 • Adobe PDF Creator
 • Dreamweaver
 • Flash MX
 • www.freshmeat.net - Valhala script for Xchat (Perl script)
 • www.hellug.gr - Άρθρο για την Eλληνική κοινότητα Linux.
 • Linux Magazine UK, Οκτώβριος 2001 – Άρθρο Windows Vs Linux.
 • Εκπαιδευτικό CD με σημειώσεις και προγράμματα πάνω στο Office suite.
 • Δημιουργία προγράμματος διαχείρισης μαθητών. Βαθμολογία – χρονοδιάγραμμα.
 • Ομιλία στο ΤΕΙ Αθηνών με θέμα «Ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα – Ι»
 • Ομιλία στο ΤΕΙ Αθηνών με θέμα «Ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα – ΙΙ»
 • www.schooladmin.eu - Πρόγραμμα διαχείρισης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • www.digital-engineer.eu - Πρόγραμμα Αρχειοθέτησης - Διαχείρισης - Τιμολόγησης πελατών Πολιτικών Μηχανικών.