Εξαρτημένο τοπογραφικό, εύρεση οικοπέδου, Κτηματολόγιο 
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης

Εξαρτημένο Τοπογραφικό - Κτηματολόγιο

Εξαρτημένο Τοπογραφικό

Το Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που εφαρμόζει ο Τοπογράφος και περιέχει:

 1. την έρευνα μηχανικού
 2. τις μετρήσεις πεδίου
 3. και τις εργασίες γραφείου

Συντάσσουμε Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών πού ορίζει ο σκοπός χρήσης τους.
Επίσης διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που εξασφαλίζει την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων.

Σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κατάλληλων για:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο
 • Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Αδειοδότηση Αιολικών πάρκων

Η αμοιβή για την σύνταξη ενός Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος εξαρτάται αφενός μεν από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου (έκταση, η κλίση του εδάφους, φυτοκάλυψη, υπάρχοντα κτίρια κ.α) αφετέρου δε και από τον σκοπό πού θα χρησιμοποιηθεί.

Αποτύπωση

Αποτύπωση είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να βρεθούν οι συντεταγμένες, σε ορισμένο σύστημα αναφοράς, των χαρακτηριστικών σημείων ενός τεχνικού έργου ή τμήματος της γήινης επιφάνειας με σκοπό να αποδοθεί με πληρότητα η μορφή του.
Οι αποτυπώσεις γίνονται με τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας πού διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων.

Οι αποτυπώσεις πού αναλαμβάνουμε είναι οι εξής.

 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 • Υπολογισμός όγκων
 • Αποτύπωση κατασκευαστικών έργων & σύνταξη σχεδίων as build
 • Ειδικές αποτυπώσεις ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, προστατευμένων και διατηρητέων συνόλων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
 • Τρισδιάστατες Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (όψεις – κατόψεις – τομές)

Χάραξη - Εύρεση οικοπέδου

Χάραξη είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε με μετρήσεις και κατάλληλους υπολογισμούς να μεταφέρουμε τις διαστάσεις ενός τεχνικού έργου από τα μελετητικά – κατασκευαστικά σχέδια στο έδαφος.
Έχοντας πολυετή εμπειρία σε χαράξεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα τοπογραφικά όργανα και οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούμε εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημείων χάραξης.

Αναλαμβάνουμε τις χαράξεις των:

 • Ορίων ιδιοκτησιών Εκσκαφών
 • Κατασκευών Στοιχείων
 • Έργων Οδοποιίας
 • Οριογραμμών Αιγιαλού & Παραλίας
 • Ρυμοτομικών - Οικοδομικών Γραμμών
 • Γραμμών Διανομής - Κατάτμησης
 • Σημείων Τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Εύρεση οικοπέδου από παλιά σχεδιαγράμματα

Κτηματολόγιο

ΚτηματολόγιοΑπό την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους ισχύει το «Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών».
Το πρόγραμμα ίδρυσης του Εθνικού Κτηματολογίου ξεκίνησε το 1995.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του δημοσίου.

Το γραφείο μας αποτελείται από μηχανικούς με μεγάλη γνώση και εμπειρία επί των θεμάτων του κτηματολογίου.
Αναλαμβάνουμε εκτός από την σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κτηματολογίου και την συμπλήρωση των δηλώσεων των ακινήτων καθώς και την διαδικασία υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του Δασικού χάρτη.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι μελέτες στον τομέα του Κτηματολογίου πού αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολόγίου (Ε.Κ.) για δήλωση
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Χωρικών Μεταβολών για Διόρθωση Ορίων Γεωτεμαχίων στο Ε.Κ.
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με Γεωγραφικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 για την Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης κατά του Περιεχομένου Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
 • Συμπλήρωση Έντυπου Αντίρρησης κατά του Περιεχομένου Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
 • Συμπλήρωση Αίτησης Δήλωσης Ακινήτου στο Ε.Κ.
 • Συμπλήρωση Αίτησης Πρόδηλου Σφάλματος
 • Συμπλήρωση Αίτησης Διόρθωσης Σφαλμάτων Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών

Τοπογράφος

Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγράμμα από το κρατικό δίκτυο αναφοράς σε ΕΓΣΑ '87.
Πλήρως οργανωμένο γραφείο γραφείο με G.P.S. και Total Station.
Συνεργασία με συνάδελφους μηχανικούς για σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

Κτηματολόγιο  AshTech εύρεση οικοπέδου  JGC τοπογραφικό  TopCon εξαρτημένο τοπογραφικό