Βεβαίωση μεταβίβασης σε αυθαίρετο με ν4178  
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης

Βεβαίωση Μεταβίβασης

Η βεβαίωση μεταβίβασης (ν4178) του μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή όπως περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 για τα Αυθαίρετα κτίσματα. (Ν.4014/11)

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει τη βεβαίωση είναι:

  1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της πολεοδομίας
  2. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα με τη σφραγίδα της πολεοδομίας
  3. Τα Εγκεκριμένα σχέδια με τη σφραγίδα της πολεοδομίας (κάτοψη, τομή, διάγραμμα κάλυψης)
  4. Τους Τίτλους ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) του ακινήτου
  5. Τα Νομιμοποιητικά στοιχεία αν το κτίσμα είχε αυθαίρετες κατασκευές ή ήταν εξολοκλήρου αυθαίρετο και έχει τακτοποιηθεί με κάποιο από τους προηγούμενους νόμους. (π.χ. ν1337/83, ν3843/10, ν4014/11, ν4178/12)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη όπου θα δηλώνει τις αυθαίρετες κατασκευές, το είδος τους, τη χρήση τους, το εμβαδόν τους καθώς και την ημερομηνία κατασκευής τους. Τη δήλωση αυτή σας την παρέχουμε εμείς, μετά από την αυτοψία.Δείγμα βεβαίωση μεταβίβασης
Βεβαίωση μεταβίβασης ν4178 για αυθαίρετα

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, ο μηχανικός πραγματοποιεί έλεγχο στην ιδιοκτησία. Αν δεν βρεθούν αυθαίρετα κτίσματα, τότε η βεβαίωση εκδίδεται άμεσα. Αν όμως το ακίνητο έχει παραβάσεις τότε για την έκδοση της βεβαίωσης πρέπει να προηγηθεί η νομιμοποίησή της αυθαίρετης κατασκευής.

H Βεβαίωση μεταβίβασης του μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων αλλά σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου ή γηπέδου.
Αν δεν επισυναφθεί βεβαίωση μεταβίβασης για μεταβίβαση ακίνητου, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 € έως 100.000 €, στους εμπλεκόμενους. (μηχανικός, συμβολαιογράφος, δικηγόρος, πωλητής, αγοραστής)

Σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, ο μηχανικός τιμωρείται με 100,000€ χρηματικό πρόστιμο, 6 μήνες φυλάκιση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το Συμβόλαιο που πραγματοποιείται με τη χρήση της δήλωσης αυτής, είναι άκυρο.