Πωλήσεις οικοπέδων | Πολιτικός Μηχανικός  
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης


Οικόπεδο 459,65μ2 ΚΩΔ: 001

Οικόπεδο 111,17μ2 ΚΩΔ: 002

Οικόπεδο 514,70μ2 ΚΩΔ: 003

Οικόπεδο 222,32μ2 ΚΩΔ: 004

Οικόπεδο 111,17μ2 ΚΩΔ: 005α

Οικόπεδο 180,17μ2 ΚΩΔ: 005β

Οικόπεδο 178,66μ2 ΚΩΔ: 005γ

Οικόπεδο 176,95μ2 ΚΩΔ: 005δ

Οικόπεδο 978,96μ2 ΚΩΔ: 007