Νομιμοποίηση σε αυθαίρετο με ν4178| Πολιτικός Μηχανικός 
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης

Αυθαίρετα (ν4178)

Από 08.08.2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 1, παράγραφος 1).

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 08.08.2013 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.
(άρθρο 1, παράγραφος 1)

Για όσα Αυθαίρετα (Ν.4178/13) δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν (Ν.4178/13) (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ορθό θα ήταν όλοι οι πολίτες-ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους, αφενός για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και αφετέρου διότι το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει ο μηχανικός ως τις 08 Οκτωβρίου 2016

Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30%.

 • Συμβόλαια αγοράς όλων των συνιδιοκτητών
 • Στοιχεία κτηματολογίου
 • Ε9 που έχει υποβάλει στην Εφορία
 • Την άδεια οικοδομής και τα σχέδια της άδειας (αν έχει εκδοθεί άδεια)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας όλων των συνιδιοκτητών
 • Τιμή ζώνης της περιοχής του Ακινήτου (από Εφορία ή Συμβολαιογράφο)
 • Τυχόν πρόστιμα, καταγγελίες ή πληρωμές στο ΙΚΑ για το αυθαίρετο
 • Χρόνος κατασκευής αυθαιρέτου (Πρέπει να προκύπτει από επίσημα στοιχεία π.χ. αεροφωτογραφίες, συμβόλαια, Ε9, πληρωμές ΙΚΑ, καταγγελίες κ.λ.π)
    Για το χρόνο κατασκευής μπορεί να ζητηθεί και βεβαίωση του Δημάρχου εάν προκύπτει ο χρόνος κατασκευής από στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας
 • Να γνωρίζει εάν τα αυθαίρετο βρίσκεται σε δασική Περιοχή, χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο, παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη αιγιαλού